Ce este  medierea

În Europa de Vest şi S.U.A. până la 60-70% dintre conflicte se soluţionează pe calea medierii.

Medierea este reglementată în România prin Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând o activitate de interes public.
Medierea reprezintă o modalitate de rezolvare a conflictelor (alternativă la justiţie), pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialiate şi cu liberul consimţământ al părţilor.
Medierea se bazează pe încrederea acordată de părţi mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Medierea este flexibilă, părţile având controlul asupra situaţiei şi luând singure deciziile.

mediator07baltalunga@yahoo.com / 0745-068.688

         Justiţia clasică analizează trecutul şi caută vinovaţi;            Medierea se concentrează pe viitor şi pe găsirea de soluţii.

Mediatorul

Este o persoană special pregătită şi autorizată în soluţionarea disputelor, care intervine într-un conflict în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Ca manager al procesului de mediere, prin tehnici de comunicare, mediatorul asigură un permanent echilibru între părţi.
IDENTIFICĂ natura conflictului;
ANALIZEAZĂ părţile din punct de vedere al:
- intereselor
- comunicării
- relaţiei
- echilibrului de putere
STABILEŞTE:
- strategia de intervenţie
- tehnicile de intervenţie
- timpul şi locul intervenţiei.
APLICĂ tehnicile alternative de rezolvare a conflictului, în funcţie de situaţie:
- facilitarea
- concilierea
- medierea.
ASISTĂ părţile la redactarea acordului final.

Procedura medierii

Se poate apela la mediere atât înainte cât şi după declanşarea unui proces în instanţă (în cel de al doilea caz, procesul se suspendă până la finalizarea medierii - maxim trei luni), fie din proprie iniţiativă sau la sugestia instanţelor de judecată;
Părţile îşi aleg mediatorul;
Mediatorul va încuraja dialogul dintre părţi în scopul generării de posibile soluţii;
Când se ajunge la un acord, taxa judiciară de timbru se restituie, la cererea părţilor (cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea 115/2012);
Părţile aflate în conflict pot fi asistate de avocaţi sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord, dar nu este obligatoriu, acestea urmând a comunica în mod direct, cu ajutorul mediatorului;
Onorariul mediatorului este suportat în mod egal de către părţi, dacă nu se convine altfel;
Acordul de mediere produce efecte juridice - instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre sau înţelegerea părţilor poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării.