Medierea în cauze penale

Medierea penală reprezintă o formă prin care se realizează justiţia restaurativă şi se bazează în principal pe dialogul dintre victimă şi infractor.

Medierea poate interveni în cazul savârşirii unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Părţile pot apela la mediere în patru faze distincte:

1. înainte de începerea procesului penal;

2. în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii penale prealabile;

3. în timpul fazei de urmărire penală;

4. în timpul fazei procesuale.

mediator07baltalunga@yahoo.com0745-068.688

Cauze admisibile:

 • lovire și alte violențe
 • vătămarea corporală
 • vătămarea corporală din culpă
 • violenţa în familie
 • amenințarea
 • hărţuirea
 • hărţuirea sexuală
 • agresiunea sexuală
 • violul
 • violarea de domiciliu
 • violarea sediului profesional
 • violarea vieţii private
 • divulgarea secretului profesional
 • furtul, furtul calificat şi furtul în scop de folosinţă dacă faptele au fost săvârşite de membrii familiei, de către un minor în dauna tutorelui, de către o persoană care locuieşte sau este
  găzduită de victimă
 • abuzul de încredere
 • abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
 • bancruta simplă
 • bancruta frauduloasă
 • gestiunea frauduloasă 
 • însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
 • înşelăciunea
 • înşelăciunea privind asigurările  
 • distrugerea
 • tulburarea de posesie
 • asistenţa şi reprezentarea neloială
 • nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
 • violarea secretului corespondenţei de serviciu
 • abandonul de familie
 • nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor
 • împiedicarea exercitării libertăţii religioase